Monthly Archives: October 2015

Different Styles of Monuments

ZjQ2eUpqRDdzNThkV1RQUFdxKzNyMDY0MFdUSGFLRkdsVm9XKy8wU0h4WW5NczFrTHFKM0NLdDNna2daeVlmWkF3bnowUXNrWTh0SGNrRnI3ejE5TE1nZHRiemE4MUFla0JxQWRGV2hmSDVkUGNlbkMyRlRBaE1sQXhrSzdseDhnS2tsRE5VUWNNRWtkZ1MwYVhyWWhzazM2cTIreDlxaTU0dHRNWU9sRmJOT2J5c0krZWRrb1hDRzJlbUdySlAwRHdVSlNzeHQxQVZEYmg3OSt6U0x3WEhCSytrVlJPQ2pLU21SWVZaSzJHblN4aXlWZDVrLzZvWG5JUkJRc0Z4eHhIYmQ1Vzh6blJnQ2E2UXYzMXlrRFFVTFVReFFWVjN1ODlGdWRBYUpaeTlhTk56UkZndnRqT0NnSWowd2tMYkQzUmpXTm5IaW5WQnJxZS9LN1hMbWNUOGdxVnhkQjN0eDdXUnB1K0Y0S3BzeXlSa0NVNDU4aGZaRkdrK1FJWS9zaHNLdTEzWC82M1kvUG9Yb2tXY2VDOUtZQk5GbXVUeUtvM0lzWkFWUDZXRjZHaFMxVStKcEE1c0hVRWdCeXJWRDVWVmtkeEltVjd4WjFoOWxhZ0JzZFNkYXJmaEZ1aWJpTGVmTXRCWHVjdFhJdlQ0ejgxajhrc0lneFN6OE50c0dKR1J1U1FwbkdWUmxkbksybGtFZ3hHMWJyTGdsaFI1ZHAxakhkMlBraHBMeHpCZVVWejNsd3R6Zm9vWWw4TStQdFlQRkVHUFJCek45Z1grdUh4SWxwcWJIU0gzU3ZBNEVXOStnczU4cWJBb0lTTzFhV04wQ1VucWs4aXg4UnlkTzNTaGF0V0RYdUlEYzA5SkN4MVJmQzBjNWJtZGhBNlI5bkZrYVFvZ3l2cUtIamJXNHVNaUV4dSsybllicnFIU1dIcnFLR1lpYk9PUDk1cXBQallxNklUYldSVDViY04vUnRmNm5idVRtMVpyN1NGU3VlM2lRUFkwM0NDbHhncTliMmFMN2s1NDNmaFFIYjMycGllU2lvMXBIcGU2YkFZcEtQcGc2OUhVMVllVTg4dXBCTGhRNUlVQVZRYUROOG80Z0V5UnNlU1UrQzF5eVNMR0tZSmUyc1E9PQ==

 

Slideshow – Grave markers.

ZjQ2eUpqRDdzNThkV1RQUFdxKzNyMDY0MFdUSGFLRkdsVm9XKy8wU0h4WW5NczFrTHFKM0NLdDNna2daeVlmWjJMeWcyZ3ltVzVxNGdTblcrelpqeDQ3V3JmdjJlYVZUQmkxVDBhRXp6TWtlbnM1bk05TDhrUld4eXlNMndKeUVlU0lqUXNrSnhyeFFYSGF1NDNMeFJjMmtzYzNtYnR2U0dTOTMyWUc0eXFoN0ZxZmNrYmVsUzJJTXFrRVFZT21lMVNoOTcvdWoxaUc0QWVKdGZYUkNqM3liYndjZE51RDVVcjhFTFNHTzJZVG9qWUJYQnNKSTZlMlBUVWh3bW8wYnVHVW5jQk94eDFLUjBrRlhVTHpadGl1Nnp2K3gzajNtUkhkcEVpVTJyQUpMNG9KcER3UkxOelBaRk5xYVBqMWU4bG1LTER3Z3Uxc0JWS0VhUC9wZTZkVldGeE1FS2s5VGJqblZySUsxbm5rOUZTVHF0YlMzdWtSenJKbHA1b0tYdlMyVjRqbDlySXdKM0hML3pHT1hTNUp4VllKSnY4cCtpTjlkdm1pU3BPb0U2YUhCQzNad3hUUXRmSzRPZTNJS0tSU0RFdVhSQm4waGRGOTh3VUpneDJ0R24wOVFoMm90SnpkK2t4MEFNTHNZdlR3ck0zZm8rU1QvZTBkWEZPMEFnaVIzaUpjSkIwZ01LYTZpeTlDVlhUcTRyVm5TNUsraVRVRkNWazlyQXJKL2J1NUt3NW1Sa3M2TFYyZXIvSURsMmorSFdhaXVGazdFeXV3empSQlVkMWM3MnpETmdqQ2Z6Nnp5YXhObFdNN2NCY1ZVMWJyWkpkU2pQbGJkVm5zanZXNWtHaHdoa3hmUDNackZ6UkR0OHMzNmJMV05YL0VHU1k3akRNSE0yeXRFUXhlUEpUZ3VhYkdVRmdTcmdpc1c1cUxLeVQxZk01T2l3WnpaanJNYklGa1RXYWtVTWI2MENZZ1cvcEY2VTRBREdCVzBsM1U2SnRCNjJCbytCVlNJNk1QMllkYzFFU1hrM0hxQjFQNjgvcE5OWHNNOVlXaVdaR1A3Y3lVRmpZMWRGY0p2OU1JeHV6ZUtFbWtQVHJGK1pMNGE4N2lrRnpwSmJ2L3dmbTRzelNzdEk3ZnVGVjMzYWU4cnAxVUlPdjU5Z203VHV2OWNUU2tHU2duTmhWSjZzY2pla2VNTWZ3eWIvNFlMYkhsblVBOHpHNk95NTFMU1kxOHdsc09KYTI2TzFrTUNJcmphN3BZdVhKaWgxTnFFdFhlOEU0dmkyalJaNzhNNWRhMElleThmUUZQOTZlMzRDa2NSQlcwUkRlMnpjU3o0dnJ0N3BXelRSZDdXZkNvWWJMYURPaXdlNTJsbXJNamp0TUZKUzRGZnYyb2ZrUkpMbHlYSjNtamJsWTM0bXZ1WHNmVTN2VmZJRmk5UEhtSklKM253MURCT2gzMTQxajBnY1ZEdk0vYnQ4T3ZWeGovb2gxWm9mSEtDV0VZam1xTW9aMzhNNVBkK21tSTNqNytpQkVQWlJ1NWl2Rm4wWTYxUXNHR1R6WkdKY0ZRKzdpdk5udkx1Y2k4aU1wZjVWS0hTWDYrenVlYTFxUno3RWx2UzhDMmRNU1BrenpaeTM0OExNeEk2T09TVUk1VHNCT2dNSjEwT255dk1UQ3FQQkVHM1R3Q0NvRm96TGVCb2xGK2o=

 

3 New Trends in Modern Mausoleum Construction

L2RUQ1hDUzExVjl2Z3lnU0l4VkRaVC9DTHVlUkRwdExkNzYyWGlBbDlnc1ZVeDFyeWRBRHVkZjdVMnlZbnIySWFZbDhlV2swekcyMWhGcjdNTVU5WmJFRnFPSnZDbFhubmU5RDU2NjN2TFZsRk0vREFBbzR4bFI3RStXUXVJU0dvK2NXQlJDVkxZQzB4dFBKNkl4T0hYYjRlM1Rlb0RZVVlaS3pNTy80VE1TdlduWEpxUjBwSlVOb2Q5V3graHNCVzMvc08vTEZzR2JKbVQ5NlFEYytjZzdyK1QxNVdTQTJxdERxYkFQZUlVZXA0QUY4ZUNrRnpOOVdGTWhkbmJjQlBGMkVEZmljdUpKV3k2a1czSlBtWFpwbG4xVUxNOFBrNXl0US9HU3BRczRndCtGT1Y0UmFjVVNxNkJ1YTlYTllKTUlDYVlhM2M1NU16RlFCRnYrenc2a2dHVFgxTjJ3OTc2MzBrTjZ5ek52YzUreXdBUzd6S0JNOGVtM3FhcFNCS0wvY0Vzd21mM1NKa0V1MTNVQkpFLzJwL1N5T01FYkZzVEpqY1dITHpXVlE1dXd0TkRIcmY3T0NhVVp6MUxqdjExTXdaUnZJYUhwNng2aTJ3OS9VWkF3N2NKNUhscDB1V05TSFI0dlhqYmtQTzExWXZDY1JNQi95a0FleDVkMzkxQ2U0S0I2RkxhdUM3YzZOK01rQnh2Vmo5bUlJeWxWOVdkaDZPK0VZb0dkS3hYQUZuVHo0V04rWWhRa2VGckNXTVNCQUw0c2NUREVuRGdWZnVyb3VLY2JBTEVBL1d6Z0s4bFVPYkJoV1JXcGNkOVdMY0RIUWNaRjdKZUV0SldjeS9wL1NOWGYrc1hTWHFyVko0ZGVLbWhhMDUzQW9pMm9kQmhzYlBibkdJK2E2NUZCQ2RSb1QwN2JlbVIrL1dXU0l2WnRZR28xMG1mbmJOV3RKb21xQTBVNU1qU1lacGVJZTlTRE9iNWRjcWQwelhJeWN0OHBDbEFqV2d5VWtLcnN4empKdEpSS3cxYVJDMDVWQXpOeGsvVGR0VzE2LzVLaUZhMFpQcWRIcTJ4YlpDWUJiOUFnNlNkdGsvdjFscDBBUXJGMnUycVNjVWtGT2szMlJmRTFtTHU2VzdDN3cxdERHT09PaG53dVlSS0pRSlZWTzdMWmJlSEJUNW51Z1BEY3VqQUhpYUFHaVBWUDBra293TmpLSmY4cVlLYjFheVFwNTk0ZWxJY0FFb3Z4OERjQndQc3ZVSWxBZE1YOGtxNWRLV0RHM1hBS2ZEczMxNnZhYXk0cjVNZXh3YTJRM29KcjFUQTRxVTNNU1RHWm1Walk2aDczUmNYUVY1aUY1K0tzdFZ4djNZQWQwNUJBUTdOMTNaK2pCVGpqdnpKbUZaYnRvNGpFRlNMeU9OaHMzUHQyYkxmczI5QUp4STlGbmNML3UwYzFMOVFnYmV5NVo5T1pZbXhzWjlxSktZNDNZaG1PcjdWNjg0a2lpaHpGZDA2aXZZSHNxR3lyZWwwbGtoWTluOXV2ZWFVektmVXA4MFo2dDZjVVNZSUZ4WG1POGI3azYzcnF1N1djdmtsNEZoc1pXSUZDMXcwWUR6WUwyMEtlVkd5RWxlRVNPZ2VvNWVZdkV5Vzd6VkZ4akJEdFZVdHVERWgxekxnbGo1SG1VQjhUUzBEdjFZdjJuMkVkb2h4YWIyTXc2RThBTlRyQVlSMUduTjZ2ZmxvbmNXSkRGdkZoYjVFak92eVN5cjU5MHJCZG1JZ21aQlFWUEdMeG9Yc01kWTZJWm1TbVhCdm0wREtMNEFlcjdUTkNDeEoxL3JmMm5UZVBXM1ppeUFleHo2SUdyYU1zRllEMTFYZEIxQS91ZDZXSVd6dloyb2xxZ1NoUHhHSi9TUHNDNitNVlBFMkhxZE50SzlpVWZlL2l5ZGRCSGsraVZXVkVvVENNVnEyNktjOWFkL0d4c1FhcU81SmhVZVRqazNKZUpWTm10NWZlQjViaStEYlBvc1VkcTMwVDhVOTBuN1VuazFOZjRqeExrMFUzVUpJdHZvVlphZDdoTlBhc1M0aHJzSitLWnVVSzFvSURrdE5VZzBpZHZFSDl6aGxvNTRsdS9WUHUyVjdtaW9TdThsNDdYQ0IwMFdDdnJHdlNlVk4yeWlMZHB4R0ZKVnJod01jZVZBVHpNa3cwWVdacDAvMXd3TmhtVHZwL2ZuVjNRWTI0azhST3hmU3VLU3RXbnIrNmE4VjM3NWdLaHNtemNSTE5jUDBDbWwwZWJRRkNheE5pWkhaOTBHQlVBcVQzaEt0RCtBVURYSnd1WFZFeFdtbDNqSk9YSmY2dWVxWkp2Nk5FNXVYZCtySzdvQjVxK3VWL1dWd2lkUGNuS2g4YzdUVlBSdmpubzBnalgySFo1ZGljanVJV0cxNmZUcU5mZFgwL1hvSmoreXd1Wlo2VmRtaEtoZXhrVVdCR2YzQ0hkejZ4VVZhVnpzZWx5bXYwbXNLTGxpVU1xbWN5Yk54SGg4YUpwWVNrU3pJem5HT1VXd3RSck96RnVDeHJLeFhYc1BQUFA1VFl1Q0JtWU5yaGN6LzBJNDY4eGdIV3pxZjE5R29NWmZFZlJzdE16cG1kNHBYQ3AzcGZiUjh0REdGT2dBcHFEK05UUUo0RVdJNDM2cHpNZkRhL3F6U1RFa1hwdHZmNTdxRUVjOUdZb2NnSEdnbklETHhWT2dyYjVEdXdUVkwrU0lwQmk1NDEwbE5iaTRYTWE4RGxXbVB2dVdHOUdQN1BmNjY5cnV3TzJva2xQNzFQZlVUd212WHN4dHdIdDRuYjMrUWpzMlpDMHl4U2dETWcrdGxxRjB5V1Z6MDc0K3JDTWxDUW9CdFNXYTlqN29HeXlsM2ZsSXFpSmkwQzY5cFd2R1FMYjZGMnp0TjFkd09zek9LSW8rR2R6aWd5YkF0SkxGTVM4STNDSHk0cEhIYzU5RGxuNFBYNW8vWW5RaThkNS9JV0pscGdUUHFXL0tJOWp6Y1JTYlNZbDc3RzBLRGg3QThxQXJKOVNZZVlXQ0RVSVFDckRydlE1c2ZhNjdPeUFMY0FxZktGRlRWY0dtaVRkTDMzY3d5ZHJhVFFyRHQrNXNDbzRuVWVPbVZnOXdieVR6N2NDeGZuRGZTelhXdmg3c2Z6ZjBOSEtNNmQrOStqaWpCODdmb3kvSmVMZG0wbDhuY0o3TzVxN01ZSUVwdDlGNDNZUWpjaUtCMXJYc3BjY2FGMlhhWEtNQmJMWnB4NXdYb2twNis5OUE3a3VTTWsrRTFLOVR1TGR2MTdtV2UxZ0VMeEt5Z0RHcDN0YVh3K2tFSnZhcFB1ZTYyNDFodGtUM1UwYlRyTWRqaElLMEcrdThIa0N6VTI1clBEWGJwblFsN2FCbHR4dTRVR2w3RW1zQUdvMCtKS0Z5VXcrSTBteHY4bTQxemJhZVY1NVAyRkJHM2pLckU2RHBSN3NVS1oxVnZjRWZpSTBMQTBKbndzeXV2MjNpZVF6M1loOVhoU1pmZWlxRkN4YVlkZW5nRndEb1lMeVV4c2NYTkF2YjM1YVNpSnMvckI2TXhGNXV1aklrSmpxbjc2L3pzMjhSV0QvS3FYV09HMUlOYk13ZnNoTXFPY0F3RFRJaStnQlh2S0Q2WUwyMURvTlBraTJ1cFlPSCtSdWlpTHNSN29KOS9waW9waTMrRVcyMlZ6ZzN2SDdmM0xETzQzb0FpMTRkV0ZPelJkMHZIM1R2TitSUGptRk1wUDdsNjJ3RHY3aHEvYkZpUHVncW9NbzJoRGFYeExqUEpHZXNISWhiSVNGS1A0dUxnbC9reHZQZm05WlJiZld0b3VRYzRYbkVKOHVDbkNtV2Q1eHJHRXhTWTYva25zc2V0blZBZWVETlpOZHpheUllSXFYb014QlBVanFDcEVMc1pnbzB6dnp2RGJjVm1vSnNoU2JnemhLTFRpeCtoNGZqb0twOUdkSHphOWdHYlgrQXI2bWFBT3MyY1NLNmpxOHVBdEwwdUg0c3FpK2QydzcvZEFNZHpZSnZzeENqclpYaFVkamxFSy9sdE1SalQrb29lZFJwL2JmZkdiRnBHRWtmY0tTRXVsTDl4QnlJVC9QcXNQNy85Z1FMR0ZpRWtuTFd0RTdYM3B6eVdMNkgxT3k5Q0ZwbHczUUptdWlJVElNNURZMnpjUlVjMVBnelk2UXI3QWhHQmF1NjJWNVd6ZGU3aUVGNk1MV2prRTducTZWTjlhNXV4bk9EWEsrdVRtUWZJS094eUYxeVJrU21QbStIUUZSSFduelhzWGNUY043aHUvejJrbmVnWGlGNklNemtCU01kYXF6UTEza2RMUENHdURZVGVnQmFsOXJsQms1azBBVzNjc0ZvMXMxTkFocXBLRnBlWnpwVi9yeVVlSFh0UFVCZW1LSTFSMjIzVTlmSzUxL1RqTkdnRVZ1SHAydFFjaERZWkx1b3kzY2dKbCtLb25uamx1K3hpOHVTbkREc3plRmkrQzcvTGhqVGthRzNhMFA0MzVXOVNNTnRFT0QxM05EemRBUG5sajhsTktBRXQzY3I1ZEcxaythUDQydVMwU2FPSU5qMFBya0h4a1lkNUhnNXZFSHZsZDhhek1tdlIzeGxDKzk2VHZRdGhHYmJSVzIzTDhUVTR6a1c4aUtZTkVBYnpqbQ==