A Short Story On Cemetery Monuments

ZjQ2eUpqRDdzNThkV1RQUFdxKzNyMDY0MFdUSGFLRkdsVm9XKy8wU0h4WW5NczFrTHFKM0NLdDNna2daeVlmWkF3bnowUXNrWTh0SGNrRnI3ejE5TFBTeURMNVRxcjIxK3ArL0RSRVMwZGRraHBjdWtYN2JSemQydmhSVzlHZm1ETDNZNHNKaUdqTU05YkErU2M1VnNpdGwyZFBMUUNnSkR5WXZ6YVc5dVZGVi9KVVg2NUphMTlWUGxsZGdZenRCSk1RSk1xbDdqT2VaN05TVjZBNFB1blJWMEthL3J0L0w5a2ZBSnBwR094U2kzM0xKVENxRFZpWWlOejQralN4WEU3dEZCdWlZN05DZW9VQ3pMN1pPUk9OTTFYczYxWG8zTGx0YkFxL2RsdUd1MzdNWkpVY1FVcVhDODVEUG05Rm9JRUZrN3diT1M5Y1oxMzhtemtvYlNTdEFUSmNFTWVJVSs2RHlORCttdDRFY0xzaDRPN1I3eWkzVVFNbk5wRVFseTFkMGx2aVZkblFVSE1iYXgzVk1GZWpxMERBZE81RENRYTZsTzF0UXlIbExMcTNrbkZLUEZ5TlcxL0RnRXAvYUZ5Z2xnTTFQYTVKR0laRGh0M2NCc2J3Y3Jnbi9KeTdBbUZBcjJIZ25EN2I2WjFXcmlTZTkzcVNMazJwNVJiOUhuTkVuZmRsL2RWOW80TVljV0U4NUR4WkpwclVVcktFTk94cXlwek1JdVNwVllXRUYzWDF1RE1Cajd4Y0tYU011MWhXTHE5bDFHSzd4RzBuZWxWYTFYeDEwbE95Y00xTi9lQnJMbnZidCtnejMxeUJLTDYxalA1VnNTYnNKZXU0K0JRK0NvdFVoOGN0bzV1OGdKYTVoNUo0WHhkSU54SEdHcEUyMkFXY2JaUWVWT3hSNzNTYWkxR2p5ZGpIclc4cTFRaVZ1enRvZFVDcUFzcUJYR2cyVmJwaDBMUkZMbFYyVkFRdFFWM2tjak9rZ3ZBbElTREtKeEFkbTUzQS9RdXJEMjZGODFkSnFSa0x1aHprNjI1R2c3QTIzeWd1citTdTZGMVNUTTBVQkd1VzJ1NXloNmJaREVYWlhVb2MxVktqVmVneVdvbXptU0ptM0gzQzluZU9mN3hCOFVYMTFSZHhUQU5PTFZxejluYXpJYmRnRnFmUmpPWHpPUDRWWVRtWmxqTHY3ZE5NT0lHUnRlM3IzeGRRQlBXblg2VkNsZ0FmbWg0TkZUR1UzNktDS3l0S3FFa21TanFodkpEZlQwTytSU0tKdHRob3NycWlNeStLbVI5TlhteXJxcmQwUHJGT01OcnZWQXNkQjZ0djhkVUNrQ2x0aXNDUk1ESUxzOXdSR1IxVjdYUmlTMkljaDBRYm1MeHNWRVlUQW1CZnZtSkludjdKMm42MjBOZmNzcHBOVjVrVk5RaFcvU1RTTzErMUk0OU00Q1pSbnBDZVY4UGFlVnQ2K0hIMFJ0ZDB0b3FsZHlZaWZMUkhIV0IrZTZ5N1g5a04wTFhEQks4RlhjUkI2eW9CVWhFb2wwNjNvRVRQemNrU3VLMTZEUm5oQityUWhlbHErZUJlTXlqck5IdzVNYi9WUXlKZ3I1aEdkOEtPN0JGNDU5dy9JVXFuVjJMSTV5T0xBbzhDRm04ckJiMmVNdnA2ODBXdk5icmlFQjltWWxjYnVzMWZXYlhhZG9EcEdIRFkybmpFcmxMVzFML3dKSmRrRE1NUmQyVnRMd2NGdzd6cEpqcEtkdzM2cklJdnR0bTV5aDk4dFVzbkJROHFxbVlCb1dUTkl4ZTVycFJVU1hPS1lTQk5wZVFRV1ZEdVZtWlRXR1l6TWt5ZWNBcnA4bnFQbjFzQTROR0hldi95NDg5c0pvZVlLVWlHWm1zN05kTWVORFNVYkxwb0NKOFZMTXNMYnNkVzFkWW8yMWxxdHEyK09PYktWSGxGVG5XT0NRV0twbDltR3ZETktadW9LdVNxOTBRV1ZPUXlRSC90Y3N6SXhESEYxS0NFc3JhOEJXTWs0Nk02RU84TW5MTUdzc0VMT3hFS3JwYm44dzdINDNodmkzcXEvM1VnOTdzNGdQcndyL1BUWmRGai9oeDV2cXdRcERpUEorTmpISHNZNnZSMXdnc3VpKzJBbHVtL3pIWldtbkYzTXVmcTVhTkFDYjMxV3hlZ1R6UWt3b1A3ZFI1Z21vK0p3aU1tYkJidUcySHpGYmhFTU14VEFISHA3bU5LYm50U3lBYnltd2lGL1VXUVJSVDh3K2Mvd0ZXQmFUeUhQdnNFeUx2bE5JU05nNGtRY2ZqaC8wU3F3aklzZGlsZU9mQ1B6SDBmSVNLSXMzWjV4TnRZRW9Ia0lwcUxObmhaNE9KV3ZKYkpKTjV4S09reS8rMEovRDh0eGp1eS93N0dvRE02N2d0UnN6UWxFQmxnMnBYRm0xSU0xczg5QStPb1ZxbzJ0eXpDckdubGRpSDRsNG9saHRDdGp2VHBZa0dRTjlGTWZmblhjM05RZlJwemwwcXRhZEZjZEl0UENsQnIrODEyd0V6RzRXeW9UWVJhREg3V2N2RTlZNE1ISUtlRWxSdjNRTFYvK2VYaHZiNTBpckVVVnQ0Z1Z0bElwQ1dlcUREaWRXNnpNcmg2S0NKWHgwdUdKMkhqbHF5VTJ0SWlXQTFWTFhZMVJ3MFhOVFRDYkwxdFNsVjlsamQwc1FRNGd3VldLdm1UekQyVi81VUJ6SWs0SlZmZ2FUK2NIL3kzbVQ4a1BFZWtEbXBDTlBOUXVyN1F2K3hiN3VwMzRHTzMzOStCTXZjUy9WTW5pd1Z6TlhiWTk5M0l3QXdUU0lpZ2tkdWkxZGRSYkF5TjlZdE04Ti83Y0V4eHNHMXJ5NWxUWlVLd01kV1MrNml2c21iazdSNjB5a3haVmRLWkp4OVVtNnBkb3lFZ2RXK3E3aUtyUCtpbVFxVi9icGl1WFhUNmkrSTJKSXdjZU1seTJ4cDd2WXV1dS9xY2dLU2RlQ1oycTlGRG5ZN1dhMmxZcklSay9RK05kb3cvVmpaY3V4MGY5Y0NJZFZheGpLTkpLeXdHWGJUd3NOK0lScmMwNzl6SnY1dENtazlLWWlMMVA3S3FuZStPb1VyMXJEeXNMeC85SE9mNG84S3N1ZFlHcUVkVHlWKzdyNVR3bmgzKzJvRTZtQnJhTnVRY1VwWGkvams1bThZeUZYb1B0aWl1OTJ5SVVqSTU2K3VmOWFsbVdKNk5ncWY1VlAzdW5EUC94M2RGZXJZdjRpbXdGNi9kd3NpZjFzQ2dQKzlDcHZjK2Q4RHkyZHl4blRacUYycTYvZ2FiZnhBaUZuRWVRN2g1Y1hsWmhxSk8vcjIyTlF4VVlSYTRxVEo1ejNPdUZpTzA0YlBpMjhqdzU4QS9GWm1QNjIxNTdObWtNZWtBK2gvUDNuK21FOVJPeElTajh5MVMyY2JXWlYyMThLdlJpS2oyRWp5YmNRZG9Fd01UeUszR0ZZa0xWbmpmMm5ndER2NXJEQ0ZRTHhyOU5XRHYxWDkveXlRS1c2V1cwZEtYZUVRUTVBV2NJRXRhdVNncVN0Y3M4Rlh2Rkg4U2s4MTJmZEZ1cGNxS0xoWW5yY25oeFRzb3JkdTVCTkhEMHY5OVI2VVZtVk1wVWV2UFAzd0dMS0JYSHluRkJBZkNBMGR4M3dvVHlCUTV0R295Z01pVDVVakNtOFZvSWJQUVpBRlFwMGhoazFiZVVWMmdpei9XTzhWcHFFNFZrbjVZYUpQeGU3Nzg4dWkvRDM4N21laXBPVHZqRlArZ2VXVXkrSkp4VVN0SGJlT2M0SWRKcXpFTDJjK3MvWWFEalRyR0duMHRoWDJJZlRYbHA1SFlCTTJiR0NRTTNlUzZ0S2dIbG9TbUVZdUExNEZyYXZCNTRVYUROTENuZk15aSsxY1hvQlYvTEV3NkQ3Tm8vbGw1UWtqemxCTWpJTFVSRW5EdWxRRjgzUE9zZUYvTkhSWXBDNTlOclZuR1FHc0owNGdRM3c0WUdpc1FVZkZHU0xidkROdDVaK2RIVlhnQWZySU5kNExMU1o2ZzAwa2k4U3FDSXMwM3VzMlY5QmtqeTRwNUlCV29nT3Z0REc5WW9ZY3EyYURCT1A3SUUrODNibE16b21Jc2Jrb1pwa0lqcXBHb3lObDdlUFVseUNGUGsxeWIrRS8wdE9ITlVvKzg3a0w0ZnRabWw5RjRvcDdMM1hEaVBqRkVlWVQ1UEdmaGxGRG5Kb1p2RVNyWXh6OXViUTRuVXM1d2dQd0xEbUVRRkgxWm4xaWxGWk5HRWJPODNOWUI3alVKYUtENDBtSTdDK3JiRlA0UDdrbCtFUkFBT2doUHpIcmJjVlpUOE1JRGpER2tycVd5UVNqTlJIdVV0ajRCUnBtZUQydHR3S0lOT3ZtSFdVbWU2WmdhT3hId0I0VlgzckJXYUpXbWhseUdsRnVPRHE1bURsSGs2WkdKdzRUSHFDbCtUM1BVejE1SlJSUHRIalBFZldSWGQ2dW1Jdk1SYWhob0Jqa0c0TnZGdWhERTQxUGVUcFRUNURJTW1qWWp3TkdBTFIrTEViTS84YWdRR1dqT2V4UFZlTldXaVpmZnlKQWl2Z2tCd0wvQUd5Z0xIVkN4Sk9BTGEyQzgvcjdzaC90SGl3eWlkQ0ZOcWo2d29OeHA3bzE2OE10U0MxMHJUQWw4U0IySXlOQy9XaFoxZnJTOWRNajlBeTZtdWRRN01iUXB2YmVlRTVtMGFVM3lLZEYxMFByZVpDQ1lLNVhLMDZPYjA5N2lHT3ZQOGJtS3UzWlY1TThGOWpSTHdHR2Z2SXlDTkJTQVpHbGxRcjZ4aU1hZU9VWEQ0T0U2WHFUai85dVlxMnRpRkorMzdPZ2R1dUhtN3FTWUFhWG9wdjRYT25KWGVJbFhvNjg1aFJ6bVlMd1d3eG1WNjRVdjFZVks2blBOY3FmRVJ2bDF5YnB6WUpPcjhpbnM5QkJrWWp0SE0zUkpiazY2c3UyckczV0ljWW44WEw4RFFKL3RPdGc2SElnUlh6RkdSZG5RODJDQ1RGSDUzS0ZxM1pWMlhyREdWOXd1Z0c3UkRZSGI2ZVBvYW5TOWlDTHhiK1ZRcVRyejdIcWJlSUZnZ1IvelNlbG45dFViR08yM0NZck14ekZhKzdBNGNEWmN3TlBSZFdyMFBhTWFUcHF2eUtVVHhJcm9UNDVlTFpKaDNEalBuaWFsZVU0QW04RWNnREFlbnVjYVJLNWxtN2Y3ME9LUFZkS3pMUTBDS2tLcHk1VkljaVVDWkFFeWN4SkRjTktNcEpiVFZXMmVnMTNkK2JKdFl1WnBtN0k0SHYxdjBCaHVrU0phSmRTWWxoQmUreHNmWWw4K05Lc09CWStqT2hoM0JaSldXcUNLSW9FalJqRHI4bk5Oalpzd09BVGQ4RFJLdU9ock1OMjdCK3RMU1pyTXIyLzdkM1l2aGNPdTV6Slp1Sk1xYTRJb1pOcElIQkJRTlltVjFlSTdBbmdXemFjeFo5V3FTQnhnNGxaNjJxL1d0THRjVUlLT0ZjeFQxRjYydXhYQW5nRXBkRENUR2UyOS9Zd1VzSHBybVovaEJPRkNJWHJJN2h3WHIxWXUrUDh5dUFKY3RpTlBVU05YcXlvblJTdz09

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 7 = twenty one