How to Choose the Perfect Eulogy

TC9admR4cm80QXJ6UHpueU9Id2hGWUorb1lndnB1VEx2cVFDNHQvVEMyUnp2ZHZoRmxJUnBiU1I2ZXlHU2ZBMW5GUitHR1IveHhacmZXMDNyaUFoWk5vMlZES2pqSUl1ajNMckdpbUhXZUR2SmhFbU53VXdVdEdUQzBpdHR0RHZ4U2hEWUh4TDc1UUFYTkNHOXJ6V1hGcm5uNENLTUJRNHg2KzBlQ2c2eEtJZnhVNUhVR2dHQ2hTVzgrblJDZWhXSUMwZ0dkL2ZUbVE2ZC9zbU1lT2Z2UlBUZGFOR2s0UTFxWDJrNktkZ3FDRW42QXdmR3JWK0d2YUJOemVOQS80bFcyTG1KNkVheEdYZ3AvTHJDYXprT3VXOG82SlgwSTVsM291cU94UStpM1FCeFQzeHZCK2JocHFGaHpvRE10ZEcyQWoyam42TEE2YkdMUXRPQ2lLQUxmMUVNQml5elA1WTVzb0NFYVFXWjBXUFAwWFlMK0ZtcktsZU9pL2VHTFBMUjZqcE9YbG55UW1uQ1o2M1RGWnlCNlBWdFhaOVBDWHFtc2V2TzZ2akNWbzVLWHUxUTRmVXhxbGJHS0VSUXp4R2ttR3NUbXh6YUNlVTBuYW5WeXJGLytWYzlqTjIzdG5jclphWCsyTUI2eWN5MnVsZVNlaGUzbEJyOFpsdTJlWGJSakhwUGVhVHVCd2d3L2ZwNFNkYThRM09pMUV1Yk1XMk9hdGxyMVloUE5vNVo1SnZhN0oyT1NMV0VWT2FVb0R0QlJhZnN6bkZRRG15cVQ5Ym9waGpIMzJpQXZrM2xVVjdqUEg3TExndHBjY0NBRHhLTHNEdXpRZnhIcU9XOTZJNWhjNk55bGQxTzhBam50NFFyYWNrS2ZvbHpGcDgrSFltR1ZKWHdNQ1huSjBLZ0ZlNk9IQzBSd2xCam9ZQ0s4VFc4TGRKRjdqdytSWWJUWXlOb1g0bFVacWpWNmVzQ3FYWFlGa3FRRHlqdjFWUTZlaHIzeHNCOWJwUEVZZTVoTXg4emxSYWdLUnFDU0xzSVc3alhSTWk3TjFRRG9ES1RpY0JQdlpXRnJ4bFZ3d1RDVStaK3hSWGVIR29hbkJpUk5yMHlvMjMxeXNrcjZ3UWhwUlhsOHNSZXMwNXBhWVVDVk90UlY1RnZ2WmJlSDdZeFBFd0hsYmFyakJrcUhBN2E2Q1B3ZzhaaEFTV2dnaWxQWnhwcndzMlA0T0FoTmdiQ1N1ZmpjUWsrYi9yUGYzYi91YmY4OXY2Z2dBNi9DcDM3YlpSTXRUYWh0V2VaYkxMWjJWSW9zZ2hKenpPRkdwckc2cnRsbFRyWU1MaHRVZi8zMUcrdWtFdWxVVitXRHRtMWx4M2p5TUM1VmhwaDE5Vkx2Um5KTDMzMjRLV3Z3bS9KN1FoU3FJRHZRNGF6RUR3UElabHR1Vzg4ejRvMndsa1p2WUZLOE82eTFYU3FFRXQ4aTBGditXUEN1azF2ZU5tWHBMWDRUQXhIS2Mzci9KUkJaNnNsTXBxbG5PaURkbHBKM0RaelYyMnRwZ2RaUEtiV3VGZllLbHRoVm5MUHVWaFhrNXlsOThvaC9LRjl1UkoyaS9wcURTNzZIdEZBY0tmN1JzQUU3NFZLMFpnQm1ua3htRnRESFVIZHE0Ukd0OVRqcGxlaCtUWHBqOTBVYkRoMm9ERG9sYWxTSkNuSXRFQm1zVmNRSHFaTEpweC9NQ3QyV0FpbTMzOSs2R2ZkVXhjRy9LRmlSTnNPcUJRTzlSMWpLN1pCSmQvRHdoNmRIWG05K3JUQVA1bVlsZ0w1T3JpWUF3S1hxUTlzTDZralBjZk45NFJneXZSZ2JzRndoR0lYTWR1SVRxdUZzSGgxc1FPbk9CZDlKaERiK1BsSndoMFY0THdqeUNOU2p2ZHZSNWVydlNGT3YrQ3hUa2ozNC9oYVBaMzM0N3FaNFZzQWhSQmJRM1pMWW5GaGZlTkt1WVM3NlhFMU80QjdmQ0Z3ZzVRclBxdzRUbWw2Y3hrVmxldWtoNUZaV1pkVjdxMUhHdTlGUmVicDk5cXdIVWg3TUlpZmhCYXJ1Ly96b0hXdVZXbUN3ekhHOEZpMzFBaDE2a0xlalJCMFhRQkM1NnJlZ3VoK2d1UWpuMy9IenRRYi81WGtJUmxaZW1mRjNnVmFKMG5qV3dVY3ZZVE5OWTA0eWdRUFVSL2tTSEpOUldvOFlPSDhOSEFYUGQ2SWp1NDFLejhpRU5QR081SEFCTWxtbEdjY0xkR3ZZUkVkdTZMMTJ1TklPSjFXN0xicHZXeDc3cy82eVhIbDNRekNZeGgreTI5VnJMQzl5VWUvVFJaNi9ja0RpUStUT3VFNVFJWDc5eDBPYW8rbCtaOVlUWUJlNmpkT0tWZVRXNklvQlA1YVBHeHNrR1RKZFZMSXgxQWVCRjR4S0d3blF2Z1JrYUg0bFJZT3F2V25IbG5HdjgreXdEWVpzb2dYcGkzYnRJWkd4NUJCbGFzUW93OUN5L2IwR3huNnBtYldXdmdiZUhuYnUzenMveUVPR1JSS1oyMGVrRGRYQWt2bWpTazRpbVBKMmRSOW1zNVIrTXhsK05zRTNJVU5WMDRyM2VkdEJ0R2ZYY29jRXAyMCtHSUprOHMvKytGVWUrTXJEbG1FNHhWbkc1V1RHVytBZHBaVzlmcW1FbTkxTWw3elMrbG9UQm9WZHFoQ1h0U0lvK3g1MW1Dc2dmRjZDdU1Xd1d4cmVyK3dyMkR4amVYdTNMT05qMHVUZzNsakhINmVlNjhkNHRyQTNLcDAwcHJwQTNuZ3hHdDhrQW1VaWZQZlc0aWFwclV0STNFR2hDU0hXS3BoNHlzV3NJUnd0ZUFSMGRyUUlVVU9EM1BMOW1yV2tRMHFJSWFzZWFUcDQ0d0dGWGozekV5OWZRMWppNUFOYWJmTXJqVm5KMVV4Uy9xUnU4cUdLQXhQanEwdEtYNERCY0ZCMjFzb1VYTitrVmVhS0JucU9nQXV1T0FBVjZOYWN2TlIwUlRvemN0Z1NmMDlJbGJERDZMbDNaYThNU3Z1bXdRVzkzTWNzU1oxOG04cWpyVXJBcXdVT2Z0OGdmZmN4QmNzK3dNQlRFV2k4RWNhMmloWGJzUFFVSjNWbWdPbHEyZ0N2NnIwSzE0YjVMUDhRL1JPLy9mcFU5a1FMUmNtVFJISURBMlhwT0RESWxNeVM3dytXbzY4K2ZqNnN0b1dBWmRBdTRRQ3hnbUFSbnJVV25VS24vbnNJV0l2VUFxRGYwUHNSVzZUZEhZNGlMTWU5TlI5S2o3VFk3UDYwbjdlcG45QUlvR1B0dk5pTDVSMmM3aFV2amFMelJONVJ5eThGQXlrN2pKbElhWE45dThlaXRKTFVyQ09TZzMxdFBRNW9sa1FPT1Z3eUFFUENHbU44SWZ0RUhhR0ozUTlER2RUT1RnMWo0a1lvQ1Z5a21Ea1ljTU1FQ2VoRjB1ZW5ZalJQNVNVM2hScmc3OEplUnpSUmdpNUhwcEM5bnU2dzcyVDRmUzl6enhyS2Z6NFI3RVJSWTNPN2ZPaU1wUDFYZ1JRMElFZXlyYXV4VmM0RmtFNzNzeCtOM0xmREJIYjVVUWpYMVJ6enZHOEhZNjI4WEQ1aUJZSTFXZ2xsdHlBTU84WGZkSW55Q1BwV2k5bjNwTWoyQzhMeXZCMHNsNyt6cGFhUFlBSDNNZ3FvYzQ0US9GZTlDNDJFU1BlOWZ4RlBRTEt6YlIvSGtnUUYvSDU2ZEhCcVpkM1lzWlN4WXBkd0NxNjB5dnlPeFVINXdXdnNFWThjS2V3Q05TS0tVNUpqMkFPT2VIOGx6UFQ1WWdlWGF0Q3FFQU81K3lXY00rMjFJWXVhcml3VkVrbVZEZ1lhRSt3RG40MUdEckZBWU5XcExqV0t6M3ZyeUhvdHd3dnV2WkpSNThkb3lmYStSUHBYRW50bXU3ZEkxR3ByZTN5N0JSQ0k1TnBxRGVINlcxa01YZXRyVHJKOEpMam9LUEZ3ZzlCekdzdkNNQmpKZjMybVQyMFF1MkozNkhoTVZHdzVGalVtLzloVEJyYkw5MmhJRlZBQ2NUOHB0dkpoamI3MFJFQlk0cVdFeFl0QTYyZGZOUEJIN2gwclEwcTN0V0dJNkZBbGdGN3BxWjBtZ0h4dGpKQmd0STdTNWRyVWwyZVVyaWVEdTNmUEp2bzRBOGpYaDhXZVR3Q1o3akdjbUYzaXhpclJsOW84MzZOWFV6NDJKbnRBNERYa2RlQk9QRVdnK2VwZm9YSXFJN0xSUkVLVUVkVjRiZXdGSXcvZ1NJOGluVWVJL29KbVI1dCtoYWpaUVVTWDhQbzVsaHVGektwNHd2TDA4YzZsTXJOUDh6Nk94SlRnbXlUMXNUWGtTODl0VWw0MjF4dXBHaTAxQmd1b0JsMkhyMDlNTGRaK0xOWEJSZ2hicDRWM2ViRG1tNTFQZWZhYlNqa0NaeExHbE91dVFvMStJam51MHVHbkY5Z1N4NGRpdDQ3RXdLOXF0WFdFbDByV2xNZE5tV3h5bVVmMkswZXljSzFhSHBtME1WbVdJUHU4UWh5QlpjWFJ5WkxjbkdYRktNUjhabzdjOXR6NEduSm8raG1mT29BczlYeWNOMXVFa3ovOFI2d1RaRWxLTk4rUlBrY3VzVjV6UlRMYzlGcUdRVForVVAyVTVIZ1JNTA==

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine − = 7